Lưu xá MAIA – VINHOMES

Khu Lưu xá MAIA do BQL KTX Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM và MAIA phối hợp tổ chức.