D-DORM LUXURY DORMITORY

74C đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Thủ Đức, TP.HCM

Liên lạc: 0938 583 082 (Dương)