Lưu xá MAIA-BCONS

Bcons Bình Dương, Suối Tiên, Miền Đông

Liên lạc: 0985.296.506

Mô tả: Giường tầng: 0.8m x2m.
Giá chưa bao gồm điện, nước, phí quản lý.
Đóng tiền 1 lần 12 tháng + 1 tháng tiền cọc