Ha Noi House 1

Thôn 5, Mục Uyên 1, Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội.

Chị Hà: 0964666686

Danh mục: