Nhà trọ Lake View

Thôn Mục Uyên, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội (mặt hồ Tân Xã)

Liên hệ: Anh Nam

Số điện thoại: 0325776403

Danh mục: